Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Kayıt Ol | Giriş yap

FERAGATNAME

bursaescortx.com çevrimiçi olarak başka bir yerde yayınlanan belirli sınıflandırılmış reklamları bularak, dizine ekleyerek ve düzenleyerek ve buna bağlantılar sağlayarak veya yeniden yayınlayarak tek bir yerde kullanılabilir hale getiren bir Web sitesidir. Başlangıçta herhangi bir sınıflandırılmış reklam yayınlamaz veya yayınlanmak üzere sınıflandırılmış reklam kabul etmez. Tüm erişim, hizmetler ve / veya özellikler dahil olmak üzere Siteyi kullanımınız, bu Kullanım Koşullarına ve Gizlilik Politikasına (topluca “Şartlar”) tabidir ve her ikisini de dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Siteyi herhangi bir şekilde kullanarak, bu Koşullara uymayı kabul edersiniz. Bu Sözleşme, bu Web Sitesinin her bir son kullanıcısı (“Siz” ve “Sizin”) ile bu Web Sitesinin sahibi (“Biz”, “Biz” veya “Bizim”) arasında tanımlanan Hizmetlerin sağlayıcısı arasındaki yasal bir sözleşmedir. ve bu Sözleşmeye tabidir. Bu Web Sitesini ziyaret etmeden önce dikkatlice okumalı ve iyice anlamalısınız. Hiç kimsenin, bu Web Sitesini veya bu Anlaşma ile açıklanan ve yönetilen hiçbir bilgi ya da hizmeti, öncelikle bizimle bu resmi ve bağlayıcı yasal sözleşmeye girmeden kullanmasına izin verilmez.

“KABUL EDİYORUM!” TIKLAYARAK DÜĞME VEYA Aksi takdirde, SİTEYİN ZİYARET EDİLMESİ, İNCELENMESİ, GÖRÜLMESİ VEYA KULLANILMASI VEYA BU SÖZLEŞMENİN VEYA BU SÖZLEŞMENİN GERÇEKLEŞTİRİLEN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİNİN VEYA BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİNİN TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLERİNİN VEYA İŞLEVSİZLİKLERİNİN KULLANILMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE GÖRE YAPILMALIDIR.

Madde 1 özellikle öncelikli olarak Haklarınız ve sorumluluklarınız için bu Web Sitesini kullanımınızı yönetir ve sınırlar. 2. madde Web Sitesinin tasarımı, sunumu, işletilmesi ve bakımı ile ilgili bazı hak ve yetkilerimizi içermektedir. İşbu Anlaşmanın 3. Maddesi hükümleri daha genel olarak işbu Anlaşmanın kendisi ve onun ve Bize ve bazı durumlarda diğerlerine uygulanması için geçerlidir.

1 Web Sitesinin Kullanımı

Escort Endeksi web sitesini ve tüm ilgili sayfalarını (“Web Sitesi”) ve Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan tüm bilgi ve işlevleri kullanımınız kesinlikle bu Madde 1’de yer alan hükümlere tabidir. ayrıca bu Anlaşmanın geri kalanının daha genel hükümleri ile.

1.1 Kullanıcı Garantileri

Web Sitesini ve Web Sitesi aracılığıyla ya da Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi ya da işlevselliği kullanımınız Sizin tarafınızdan Tarafımıza verilen aşağıdaki garantilere bağlı olacaktır. Aşağıdaki garantilerin her birinin tam gerçeği, bu Sözleşme için kritik öneme sahiptir ve herhangi birinin ihlali veya başarısızlığı, bu Sözleşmenin sizinle aramızdaki derhal feshi ve Sizin için tüm sınırlı lisans ve izinlerin derhal iptal edilmesine neden olacaktır. bu Web Sitesini ve Web Sitesi tarafından veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya işlevselliği kullanın. Ayrıca, bu tür herhangi bir ihlal veya başarısızlık Sizi Bize karşı yükümlülük altına sokabilir.

1.1.1 Yaş ve Yeterlilik

Bize en az yirmi beş yaşında olduğunuzu ve 1) yaşadığınız ülkede ve 2) Web Sitesine eriştiğiniz yargı alanında belirtilen veya gerekli olan daha yüksek bir çoğunluğa ulaştığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, bu Sözleşme gibi bağlayıcı yasal sözleşmeler yapmaya yetkili olduğunuzu ve garantiler dahil olmak üzere sınırlama olmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki tam ve eksiksiz performansınızı engelleyen genel veya özel bir yükümlülük veya sakatlığınız olmadığını bize beyan ve temin edersiniz. Bölüm 1.1 kapsamındaki tüm alt bölümlerde yer almaktadır.

1.1.2 Yasal ve Meşru Amaç ve Eylemler

Web Sitesine erişim ve kullanımdaki tüm amaçlarınızın ve Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya işlevin tamamen yasal olduğunu ve amaçlarınızın hiçbirinin herhangi bir kişinin hakaretini, bozulmasını, tacizini veya sömürüsünü içermediğini beyan ve garanti edersiniz. ve hiçbiri kötü niyetli veya haksız değildir. Ayrıca, Web Sitesini veya Web sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut herhangi bir bilgiyi veya işlevselliği bilerek, pervasızca veya ihmal etmeyeceğinizi, yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmek, haksız fiil işlemek veya herhangi bir kişiyi yanılmamak için temsil ve taahhüt etmektesiniz. 1) Biz, varislerimiz, görevliler, yöneticiler, yöneticiler, yöneticiler, çalışanlar, acenteler, temsilciler veya hissedarlarımız, 2) Web Sitesinin diğer kullanıcıları,

1.1.3 Kişisel Kullanım

Web Sitesine erişim ve kullanımdaki tüm amaçlarınızın ve Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya işlevin tamamen Size özel olduğunu, bu erişim ve kullanımın yalnızca kendi kendine eğitim ve kişisel amaçlarla olduğunu bize beyan ve garanti edersiniz. kısmen veya tamamen başka bir amaçla veya amaç dışında ve erişim ve kullanım amaçlarınızın Sizin tarafınızdan veya sizin tarafınızdan veya başka herhangi bir kişi tarafından yürütülen herhangi bir resmi, kamu veya özel operasyon, soruşturma, iş veya meslekle ilgili olmadığı veya bilinmeyen veya sizin tarafınızdan bilinen kişiler.Ayrıca, başka hiç kimsenin Web Sitesini veya Web sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sizin adınıza veya Kimliğinizi taklit ederek kullanmanıza izin vermeyeceğinizi ve hiçbir reşit olmayanın Web Sitesine erişmesine izin vermeyeceğinizi ve bize izin vereceğinizi beyan ve garanti edersiniz. ya da kasten, ihmal ederek ya da niyet ya da ihmalin olmadığı durumlarda Web Sitesi tarafından ya da aracılığıyla sunulan bilgi ya da işlevsellik.

1.1.4 Kibarlık

Bizi temsil edersiniz ve garanti edersiniz – ve Web Sitesinde veya Web sitesi aracılığıyla herhangi bir etkileyici içeriği seçmek, iletmek veya görüntülemek için Web Sitesini veya işlevlerinden herhangi birini etkileşim, yorum yapma, yayınlama, yükleme veya başka bir şekilde kullanma eylemleriyle, ayrıca özellikle Bize seçmeniz, yüklemeniz veya başka bir şekilde iletmeniz gereken tüm içerikle ilgili olarak 1) Bize veya başka herhangi bir kişi veya kuruma ilişkin karalayıcı olmadığını; 2) hiç kimseyi aşağılamaz, taciz etmez veya sömürmez; ve 3) 1.2.2.1, 1.2.2.2 veya 1.2.2.3 alt bölümleri tarafından başka şekilde haksız veya kanuna aykırı veya başka şekilde yasaklanmamıştır.

1.1.5 Fikri Mülkiyet ve Kısıtlanmış İçerik

Bizi temsil edersiniz ve garanti edersiniz – ve Web Sitesinde veya Web sitesi aracılığıyla herhangi bir etkileyici içeriği seçmek, iletmek veya görüntülemek için Web Sitesini veya işlevlerinden herhangi birini etkileşim, yorum yapma, yayınlama, yükleme veya başka bir şekilde kullanma eylemleriyle, ayrıca özellikle Bize seçmeniz, yüklemeniz veya başka bir şekilde iletmeniz gereken tüm içerikle ilgili olarak 1) yasal olarak müstehcen veya yasa dışı olmadığını; 2) herhangi bir çocuk pornografisi biçimi olmaması; 3) 1.2.2.4 veya 1.2.2.5 alt bölümünde yasaklanan kelimeler, semboller, görüntüler veya başka herhangi bir içerik içermemesi; 4) yükleme veya iletim sırasında, içeriği kullanacağınız gibi kopyalamanız, kullanmanız, iletmeniz, görüntülemeniz ve kullanmanız için gerekli her hakka sahip olduğunuzu;

1.1.6 Web Sitesinin ve İnternetin Engelsiz Çalışması

Web Sitesine erişim ve kullanımdaki amaçlarınızın hiçbirinin ve Web sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya işlevin, (tamamen veya kısmen) herhangi bir müdahaleyi veya kısmi müdahaleyi, yükünü veya engellemeyi içermediğini beyan ve garanti etmektesiniz. İnternet’in herhangi bir kısmına veya İnternet’in herhangi bir kısmına bağlı olsun veya olmasın, herhangi bir dijital bilgisayarın veya herhangi bir dijital cihazın veya benzer cihazın işlevselliği. Ayrıca, Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla veya herhangi bir kötü amaçlı yazılımın yayılması veya etkinleştirilmesi, herhangi bir reklam, spam,

1.2 Kullanıcı Sınırlı Lisansı

Bölüm 1.1’de belirtilen garantilere ve bu Sözleşmenin tüm hükümlerine tabi olarak, Web Sitesini otomasyon olmadan kişisel olarak ziyaret etmek, göz atmak, görüntülemek ve kullanmak için size sınırlı, geri alınabilir ve devredilemez bir lisans veriyoruz. bu Sözleşmede belirtilen sınırlı amaçlar için Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla otomasyon olmadan ücretsiz olarak sağlanan bilgi ve işlevsellik. Bu sınırlı, iptal edilebilir ve devredilemez lisansın amacı ve kapsamı Bölüm 1.2.1’de ayrıca açıklanmakta ve sınırlandırılmaktadır; ve söz konusu lisans Size, Bölüm 1.2.2 hükümlerine veya işbu Anlaşma’nın diğer hükümlerine aykırı veya alt bölümlerin herhangi birine aykırı olarak Web Sitesine veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla erişilebilen herhangi bir bilgi veya işlevselliğe erişme veya bunları kullanma hakkı vermez.

1.2.1 Web Sitesinin İzin Verilen Kullanımı

Bu Web Sitesini kullanmak için sınırlı iptal edilebilir lisans kapsamında, Web Sitesi tarafından sunulan veya Web Sitesi tarafından sunulan veya bağlantı verilen çevrimiçi reklamlara ve ilgili bilgilere erişmek ve sağlanan işlevleri kullanarak bu bilgilerin bazılarına yanıt vermek için Web Sitesi içeriğini görüntüleyebilir ve Web Sitesi özellikleri ile etkileşimde bulunabilirsiniz. Web Sitesi tarafından.

1.2.2 Web Sitesi Kullanımıyla İlgili Kısıtlamalar

Bu Sözleşmede Size verdiğimiz iptal edilebilir lisansı sınırlamak için aşağıdaki kullanım kısıtlamaları kesinlikle uygulanacaktır. Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya işlevselliği, aşağıdaki kullanım kısıtlamalarından herhangi birini veya bu Anlaşmanın diğer hükümlerini ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.

1.2.2.1 Yasadışılık ve Tuhaf Davranış

Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir bilgi veya işlevselliği herhangi bir suç veya haksız amaç için kullanamaz veya böyle bir amaç için kullanamazsınız. Ne de – Web Sitesinde veya herhangi bir işlevselliği yoluyla – yasadışı fuhuş, yasadışı uyuşturucu kullanımı veya bulundurma, sahtekarlık, kara para aklama, adam kaçırma, yasa dışı trafik işlemleri veya sizin veya dahil olduğunuz diğer kişiler için yasa dışı olan herhangi bir seyahat veya teşvik. Web sitesi aracılığıyla tanıştığınız veya öğrendiğiniz başka herhangi bir kişiyle veya Web sitesi aracılığıyla veya Web sitesi aracılığıyla mevcut herhangi bir bilgi veya işlevsellik ile yasadışı veya haksız faaliyetlerde bulunamaz ve Web Sitesinin herhangi bir bölümünü teklif vermek için kullanamazsınız. , kabul et, komplo kur,

1.2.2.2 Sahtekarlık ve Yanlış Karakterizasyon

Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir bilgi ya da işlevselliği, bizi ya da başka birini dolandırmak veya hiçbir şekilde yanlış ya da yanıltıcı bilgi ya da iddia iletmek ya da ilerletmek için kullanamazsınız; ne de – Web Sitesinde veya herhangi bir işlevselliği yoluyla – kendinizi yanlış tanıtabilir veya başka bir kişiyi taklit edemezsiniz.

1.2.2.3 Taciz ve İlgili Suistimal

Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir bilgi veya işlevselliği başka herhangi bir kişiyi veya varlığı taciz etmek veya makul olmayan bir şekilde rahatsız etmek için kullanamazsınız; Ne Web Sitesinde ne de herhangi bir işlevselliğiyle – başka herhangi bir kişiyi ya da kurumu iftira atamaz ya da onu ya da herhangi bir yalan ışığında kullanamazsınız, herhangi bir kişinin gizliliğini istila edemez, herhangi bir kişinin hassas kişisel sırlarını yayınlayamazsınız doğal olarak herhangi bir kişinin karakterini veya itibarını azaltma ya da önemli ilişkilerini incitme ya da herhangi birini makul olmayan bir alay ya da başka bir istismara maruz bırakma eğilimi gösterir. Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi ya da işlevselliği ırkçı, cinsiyetçi ya da kazayla ayrımcılık yapan bir saldırı ya da mesaj iletmek için kullanamazsınız, ister bir ister birden fazla kişiye tek tek veya daha genel bir kitleye yönelik olsun. Bu kullanım kısıtlaması ile ilgili olarak, önceden haber vermeksizin veya uyarmadan herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak belirleyebileceğimiz gibi, web sitesi için dekor kuralları kurabilir veya ortak medeniyeti uygulayabiliriz.

1.2.2.4 Fikri Mülkiyet, Tekrar İhlal Eden Politika

Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut herhangi bir bilgi veya işlevselliği, telif hakkını, ticari markayı, hizmet işaretini ihlal eden veya ihlal eden herhangi bir yazılı, grafik veya diğer ifadeyi oluşturmak, yüklemek, yayınlamak, görüntülemek veya iletmek için kullanamazsınız. veya başka bir marka, ticari sır, tanıtım veya gizlilik hakkı veya diğer fikri mülkiyet veya benzer bir şekilde Biz veya başka herhangi bir kişinin hakkı; bu Sözleşmenin gerektirmesi halinde, ilgili fikri mülkiyeti, lisansları ve izinleri Bize iletme konusunda yasal hakkınız olmayan herhangi bir ifadeyi yükleyemez, gönderemez, görüntüleyemez veya aktaramazsınız.

1.2.2.5 Müstehcen İçerik

Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya işlevselliği yasal olarak müstehcen herhangi bir yazılı, grafik veya başka bir ifade oluşturmak, yüklemek, yayınlamak, görüntülemek veya iletmek için kullanamazsınız; Siteyi veya herhangi bir işlevini herhangi bir şekilde çocuk pornografisi oluşturmak, yüklemek, yayınlamak, görüntülemek veya iletmek için kullanamazsınız. Gerçek veya simüle edilmiş cinsel ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki içinde olan bir veya daha fazla gerçek kişinin herhangi bir görüntüsünü veya görüntüsünü oluşturmak, yüklemek, yayınlamak, görüntülemek veya iletmek için Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut herhangi bir bilgi veya işlevi kullanamazsınız. , mastürbasyon, sadist veya mazoşist istismar veya herhangi bir kişinin cinsel organlarının veya kasık bölgesinin şehvetli sergisi. Bu kullanım kısıtlamasına ilişkin olarak,

1.2.2.6 Operasyonlara Müdahale

Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir bilgi veya işlevselliği, Web Sitesinin başka herhangi bir kişinin veya herhangi bir kısmının kullanımına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız; Web Sitesinde yayınlanan veya Web Sitesine iletilen herhangi bir bilgi veya içeriği kendiniz dışındaki herhangi bir kişi tarafından değiştiremez veya silebilirsiniz. Web Sitesine veya işlevlerinden herhangi birine, örümcek veya başka bir otomatik erişim sınırlaması olmaksızın, Web Sitesinin alanlarına erişerek veya bu Sözleşme kapsamında yetkisi olmayan işlevlerinden herhangi birini kullanarak, herhangi bir yetkisiz şekilde erişemezsiniz. Web Sitesini veya herhangi bir işlevselliğini tersine mühendislik yapmak veya Web Sitesini ve işlevselliğini çalıştırmak için kullandığımız herhangi bir donanım veya yazılıma müdahale ederek.

1.2.2.7 Benzer Suistimal

– Web Sitesini ziyaret ederken veya kullanırken veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla veya aracılığıyla sunulan herhangi bir bilgi veya işlevsellik – yukarıda belirtilenlere benzer tüm suiistimallerden ve Web Sitesinin diğer makul olmayan kullanımlarından veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya işlevsellikten kaçınmalısınız. Bu kullanım kısıtlaması ile ilgili olarak, önceden haber vermeksizin veya uyarmadan herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak belirleyebileceğimiz gibi Web Sitesi için bu tür kullanım kuralları oluşturabilir ve yürürlüğe koyabiliriz.

2 Operatör Hakları ve Yetkisi

Web Sitesinin işleyişi ve yönetişimi ile ilgili haklarımız ve yetkimiz bu Madde 2’de belirtilmiştir ve bu Anlaşmanın başka bir yerinde belirtilen diğer haklara sahibiz ve bu hakları saklı tutuyoruz.

2.1 Web Sitesinin Çalışması

Web sitemizin tasarımında, pazarlamasında, işletilmesinde ve bakımında ve Web sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya işlevsellikte sağlam takdirimizi kullanabilir ve işimizi ve diğer kararlarımızı uygulayabiliriz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Web Sitesinin herhangi bir bölümünü veya işlevselliğini değiştirebilir, değiştirebilir veya durdurabiliriz. Kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesi işlevselliğini ekleyebilir veya silebilir ya da Size veya başkalarına sunduğumuz hizmet yelpazesini genişletebilir veya daraltabiliriz.

2.1.1 Kuralların Uygulanması

Web Sitesinin işletimi sırasında, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesinin ve Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya işlevsellik ile ilgili politikaları formüle edip yayınlayacağız ve kurallar uygulayacağız. Bu vesileyle, politikalarımızı uygulama ve kurallarımızı sınırlı lisansınızı iptal etme, Siz ve Biz arasındaki bu Sözleşmeyi feshetme ve Web Sitesini veya aracılığıyla sunulan bilgileri veya işlevselliği herhangi bir şekilde kullanmasını yasaklama gibi makul yollarla uygulama yetkisini açıkça saklı tutarız. internet sitesi.

2.1.2 Kuralların Değiştirilmesi

Geçerli yasadaki veya başka herhangi bir amaçla yapılan değişiklikleri yansıtmak için, Web Sitesinin Siz ve diğerleri tarafından kullanılabileceği kuralları, şartları ve koşulları değiştirebiliriz – izin verilen kullanım politikalarını değiştirebilir ve gerektiğinde bu Sözleşmeyi değiştirebiliriz Bölüm 3.4.2 altında.

2.2 Kullanıcı Gizliliğinin Kapsamı ve Sınırları

Sizden topladığımız kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler ve bu bilgileri vereceğimiz ve vermeyeceğimiz kullanımlar ile ilgili gizlilik politikamızı işbu belge ile yayınlarız.

2.2.1 Gizlilik Politikası

Web Sitesine göz atan hiç kimseden kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplamıyoruz. Web Sitesini kullanımınız, çerezlerin bilgisayarınızda veya başka bir dijital cihazda depolanmasını içerir. Bu çerezler Bize 1) bu Sözleşmenin bir değişikliğini ne zaman gözden geçirip onaylamanız gerektiğini belirtmek için yardımcı olur, 2) deneyiminizi basitleştirmek ve Web Sitesi ile etkileşimlerinizi hızlandırmak için ve 3) Web Sitesinin kullanımına ilişkin genel bilgileri toplamak ve toplamak için , hangi bilgilerin tarafımızdan toplandığı ve bizim tarafımızdan tutulduğu şekliyle size özel veya tanımlanamayan bilgiler. Tarafımızdan tutulan yukarıdaki bilgileri, işimizi yürütmek ve Web Sitesini etkin bir şekilde işletmek için çalışanlarımız, acentelerimiz ve avukatlarımızla, reklam ortakları, yüklenicilerle paylaşacağız. ve yasaların izin verdiği ölçüde, sizi ilgilendiren mal veya hizmetleri kimin sunabileceğini seçtiğimiz iş ortaklarımız. Herhangi bir yasal amaçla topladığımız kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri paylaşabiliriz. Bize kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler sağladıysanız, Web Sitesindeki “Webmaster ile İrtibata Geçin” e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçerek ve iletinin “GİZLİLİK POLİTİKASI BİLGİ DÜZELTME” içerdiğini açıkça ve belirgin bir şekilde belirterek bu bilgileri düzeltebilir veya güncelleyebilirsiniz.

2.2.2 Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi

Yukarıdaki gizlilik politikası ilk olarak 15 Nisan 2017’de yürürlüğe girmiştir. Bu vesileyle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesini yöneten gizlilik politikasını değiştirme hakkını açıkça saklı tutarız. Bunu yaparsak, politikanın yeni şartlarını tam ve doğru bir şekilde belirtmek için 2.2.1 alt bölümünü gerekli şekilde değiştireceğiz. Alt bölüm 2.2.1, zaman zaman değiştirilebileceği için, her zaman Web Sitesi için geçerli olan geçerli gizlilik politikasını temsil edecektir ve bu Bölüm 2.2.2 her zaman en son değişikliğinin tarihini gösterecektir.

2.3 Operatör Özelliği

Web Sitesinin ve içeriğinin tüm yönlerini (kullanıcılar tarafından gönderilen yorumlar dışında) fikri mülkiyetimiz olarak saklarız. Bu Sözleşme ile Size verilen sınırlı, iptal edilebilir ve devredilemez lisans, Size veya Web Sitesi’nin herhangi bir bölümüne veya Web Sitesinin üzerinde veya üzerinden geçtiği herhangi bir dijital ekipmana sahiplik veya başka bir mülkiyet hakkı aktarmaz. işletmektedir.

2.4 Sorumluluk

Bu Sözleşmenin hükümleri, özellikle bu Bölüm 2.4 hükümleri ve bu belgede yer alan tüm alt bölümler, Sizinle Biz arasında belirli riskler tahsis eder ve sorumluluğumuzu Size sınırlar.

2.4.1 Web Sitesini ve Kurallarını Değiştirme / Durdurma Hakkı

Kısım 2.1’de belirtilen takdir yetkimizi kullanmamızdan ve buradaki alt bölümlerin her birinde, Web sitesi işlemlerinde veya politikalarında yapılan değişikliklerle veya tüm veya herhangi bir bölümün değiştirilmesi veya sonlandırılmasıyla ilgili olarak Size veya Sizinle talepte bulunan kişilere karşı yükümlü olmayacağız. Web Sitesi.

2.4.2 Bazı Risklerin Varsayımı

Web Sitesi üzerinde veya Web sitesi aracılığıyla veya onun aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz veya garanti etmiyoruz. Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla elde edilebilecek herhangi bir bilgi ve işlevselliğe yalnızca kendi sorumluluğunuzda güveneceğinizi kabul edersiniz ve hataların herhangi bir zamanda tespit edilemediğini veya düzeltilmeyebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Web Sitesinin veya herhangi bir işlevselliğinin bilgisayarınızla veya diğer dijital donanımlarınızla, yazılımınızla veya donanımınız veya yazılımınız tarafından düzgün bir şekilde yürütülen protokollerle uyumluluğunu garanti veya garanti etmiyoruz.

2.4.3 Genel Garanti Reddi ve Risk Kabulü

SİTEYİN ÜCRETSİZ TARAMASI İLE SİZE SAĞLAMAK SİPARİŞİNDE, SİTEYİ KULLANMAKTAN KAZANABİLECEĞİNİZ FAYDALARI VEYA FIRSATLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TEMSİL YAPAMIYORUZ. BURADA, TÜM GARANTİLERİ, AÇIK VEYA ZIMNİ, DAHİL, AMA SINIRLI DEĞİLDİR, TİCARİ VERME GARANTİLERİ, HERHANGİ BİR ÖZEL AMAÇ, BAŞLIK VE NONFİLİZE UYUMU. SİTEYİ WEB SİTESİNDE (ZAMANIN GEÇERLİĞİNİN DOĞRU VEYA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ YOKTUR) VE SİTEDE HERHANGİ BİR TEMSİLCİ VEYA GARANTİ OLMADAN SİZİN “OLDUĞU GİBİ” SİZE SUNABİLİRİZ. . FURTHERMORE, WEB SİTESİNİN ERİŞİLEBİLİR, GÜVENLİ VEYA HATASIZ, SÜREKLİ OLMAYAN VE KESİNTİSİZ OLACAK TEMSİL, GARANTİ VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

2.4.4 Genel Sorumluluk Sınırlamaları

WEB SİTESİNİN ÜCRETSİZ İNCELEMESİNİ SAĞLAMAK SİPARİŞİNDE, WEB SİTESİNDE VEYA BAĞLANTI İLE İLGİLİ VEYA BAĞLI OLARAK YAPILAN VEYA HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA İŞLEVSELLİKLE İLİŞKİN SORUMLULUĞUMUZU SINIRLAMALIDIR. HİÇBİR DURUMDA, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VEYA OLASI TARAFLARLA İLGİLİ SORUMLU OLMADIĞINIZDA, HERHANGİ BİR ZARARLARA VEYA OLASI TARAFLARLA İLGİLİ SORUMLU OLMADIĞINIZDA, SİZE GEREKEN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA OLASI ZARARLARLA İLGİLİ SORUMLU OLACAKTIR. BAZI YARGI YETKİLERİ YASALARI SONRAKİ ZARARLARIN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN YASAL UYARI YASAKLAYABİLİR VE BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN BİR YASAL UYARI YÜRÜRLÜĞÜNÜ KABUL ETMELİ OLABİLİRSİNİZ.

2.4.5 Mücbir Sebep, Hizmet Kesintisi ve Ekipman Hasarı

Mücbir sebepler sonucu veya makul kontrolümüzün ötesinde, İnternet’in veya Web Sitesinin herhangi bir bileşeninin veya herhangi bir işlevselliğinin, Web Sitesi işlemlerinin gecikmesi veya kesintisi veya Siz ve Web Sitesinin diğer kullanıcıları hakkında herhangi bir sınırlama olmaksızın, bilgisayar dosyalarının çalınması veya yanlışlıkla kaybolması. Ayrıca, Web Sitesini kullanmanızdan veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya işlevsellikten kaynaklanan, bilgisayarlarınızın, diğer dijital veya iletişim cihazlarınızın veya ilgili ekipmanların ya da başkalarının cihazlarının zarar görmesinden Size veya başkalarına karşı sorumlu olmayacağız. İnternet sitesi.

3 Genel Koşullar

İşbu Anlaşmanın genel işleyişi, yorumu, icrası ve süresi, önceki Maddelerin yalnızca daha özel hükümlerine tabi olmak kaydıyla, bu Madde 3 hükümlerine tabidir.

3.1 Taraflar

Web Sitesinin bir kullanıcısı olarak, bu Bölüm 3.1’deki hükümler ve buradaki tüm alt bölümler, Sizinle olan ilişkinizi ve bize karşı olan yükümlülüklerinizi belirtir ve yönetir.

3.1.1 İlişkiler

Bu Sözleşme, Sizin veya Siz ve Biz veya bizim varislerimizden, atamalardan, görevlilerden, müdürlerden, yöneticilerden, çalışanlarımızdan, temsilcilerimizden, temsilcilerimizden herhangi biri arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, ajans, franchise veya istihdam ilişkisi oluşturmaz, veya hissedarlar. Varislerimiz, görevlilerimiz, görevlilerimiz, müdürlerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimiz, temsilcilerimiz ve hissedarlarımız dışında, bu Anlaşma’nın üçüncü taraf lehtarları yoktur. Reklamları Web Sitesinde yayınlanan veya web sitesine bağlanan herhangi bir reklamverenin aracısı, hizmetçisi veya ortağı olmadığımızı kabul edersiniz.

3.1.2 Atama

Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı, önceden yazılı iznimiz olmadan başka bir kişiye devredemezsiniz. Olağandışı durumlar olmadığında, Siz ve Biz arasındaki bu Anlaşmanın feshedilmesi ve önerdiğiniz görevli ile Biz arasında yeni Anlaşmanın başlatılması lehine bu rızayı reddedeceğiz. İş yapımızda herhangi bir satış, toplu transfer, birleşme veya devralma veya diğer herhangi bir yasal değişikliği gerçekleştirmek için bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizi gerektiği şekilde atayabiliriz.

3.1.3 Bildirim

Web Sitesine dikkat çekici bir şekilde bilgi göndererek Size bu Sözleşme kapsamında gerekli olan genel bilgileri sunacağız. Bu Anlaşma kapsamında gerekli olan her türlü özel ve / veya kişisel bildirimi, bu amaçla Bize verdiğiniz e-posta adresine Size e-posta ile göndereceğiz. Bu Sözleşme kapsamında gerekli bildirimlerle Bize hizmet vermek için Web Sitesindeki “Webmaster ile İrtibata Geçin” bağlantısını kullanacaksınız. Web Sitesinin “İletişim Web Yöneticisi” bağlantısını kullanarak bize gönderdiğiniz herhangi bir bildirim, konu satırında etkili olması için “FORMAL BİLDİRİM” terimini içermelidir. öyle. Siz ve Biz, bu Sözleşme kapsamında e-posta veya diğer elektronik iletişim yoluyla bildirim almayı kabul ediyoruz;

3.2 Yorum

Bu Anlaşmanın anlamı ve şartlarının uygulanması, bu Bölüm 3.2 hükümlerine ve bu Sözleşmenin tüm alt bölümlerine ve bu Anlaşmanın diğer ilgili hükümlerine tabidir.

3.2.1 Bölünebilirlik

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü, yetkili bir yargı mercii tarafından, yürürlükteki yasada yapılan bir değişiklik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, geçersiz veya uygulanamaz hüküm, makul bir şekilde değiştirilmiş olarak uygulanır. uygulama mümkündür. Herhangi bir geçersiz veya uygulanamaz hükmün makul bir şekilde değiştirilip değiştirilip değiştirilemeyeceği veya uygulanıp uygulanmayacağı, bu Anlaşmanın geri kalanının yürürlükte kalacağı ve yürürlükte kalacağı ve bu Anlaşmada belirtilen risklerin tahsisine mümkün olan en etkili etki sağlanacaktır.

3.3 Uygulama

Bu Bölüm 3.3’teki ve bu belgede yer alan tüm alt bölümlerin Şartları, Siz ve Biz arasındaki bu Sözleşmenin uygulanmasını ve Web Sitesini kullanımınızla ilgili uyuşmazlıkların işlenmesini ve çözümlenmesini yönetmektedir.

3.3.1 Siz ve Aramızdaki Dava

Bu Anlaşmanın yorumlanması, uygulanması veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlığın çözümü, bu Bölüm 3.3.1 ve onun tüm alt bölümleri hükümlerine tabidir.

3.3.1.1 Yürütme ve Çözüm Yolları

Siz veya Tarafımızın bu Sözleşme kapsamında herhangi bir hak ya da seçenek kullanmaması ya da bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulayamaması, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü geçersiz kılamaz ya da başarısız Tarafın seçenekleri kullanma ya da herhangi bir hakkı uygulama hakkından feragat etme işlevi görmez benzer veya müteakip durumlar, anlaşmazlıklar veya ihlallerle ilgili hükümler. Bu Anlaşma uyarınca doğan herhangi bir yargılamada, mahkeme, uygun olan hallerde, makul ticari muhakememize karar verecektir. Herhangi bir davada, fikri mülkiyet haklarımızın ihlali ile ilgili olarak adil bir rahatlama için ve fikri mülkiyet haklarımızı, herhangi bir geçici, ön ihlali ihlal etmeniz durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel olarak hızlı ve aşındırıcı zararlar nedeniyle, veya fikri mülkiyet haklarımızı koruyan, bize verilen kalıcı ihtiyati tedbirler, herhangi bir tahvil çıkarılmasına gerek kalmadan girilir. Bu Anlaşma uyarınca doğan herhangi bir işlemde, mahkeme, diğer uygun karar, karar ve emirlere ek olarak, makul avukatları da dahil olmak üzere makul maliyetlerini ve yasal giderlerini esasen esas alan tüm kişilere verir. ücretleri.

3.3.1.2 Sınıf Davası Feragatnamesi

İşbu Yasa ile, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, geri dönülmez bir şekilde feragat edersiniz, herhangi bir hak, aksi takdirde, taleplerinizden herhangi birine, bir sınıf davası veya benzeri herhangi bir prosedür şeklinde katılmak zorunda kalabilirsiniz. Siz ve Siz olduğunu iddia edenler, bize veya kendilerine veya varislerimize, görevlilere, görevlilere, müdürlere, yöneticilere, çalışanlara, acentelere, temsilcilere ve hissedarlarımıza karşı sahip olabilecekleri herhangi bir iddiada bulunmayı ve bir sınıf veya grubun üyesi.

3.3.2 Başkaları Tarafından veya Başkalarına Karşı Dava

Kısım 3.3.1 ve bu alt bölümlerin her birinin Şartları, bizi veya varislerimizi, görevlilerimizi, yöneticilerimizi, yöneticilerimizi, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, temsilcilerimizi veya rakiplerimiz olmayan ancak Size hak iddia edenleri içeren Kime karşı sorumlusunuz. Bu Bölüm 3.3.2 ve bu bölümdeki her bir alt bölümün ek şartları, ihtilaflar, soruşturmalar, davalar, davalar ve düşmanımız olmadığınız diğer davalarla ilgili olarak bize karşı olan yükümlülüklerinizi düzenler.

3.3.2.1 Zararsız Anlaşma Yapın

Bizi, varislerimizi, görevlilerimizi, yöneticilerimizi, yöneticilerimizi, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, temsilcilerimizi ve hissedarlarımızı, herhangi bir hak talebinden veya yükümlülüğünden ya da Web Sitesinin veya Web Sitesi tarafından veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan ve Bizi ve yukarıda belirtilenlerin her birini böyle bir karara veya uzlaşmaya karşı tazmin edeceğiniz herhangi bir bilgi veya işlevselliğin kullanılması. Ayrıca, Bizim veya başkalarının böyle bir iddiaya karşı savunması ile bağlantılı olarak, bizim seçtiğimiz avukatın ürettiği makul avukat ücretlerini ödeyeceğinizi, ancak tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, tam kontrol yapacağımızı,

3.3.2.2 İşbirliği

Talebimiz üzerine – ve size herhangi bir tazminat ödenmeksizin, daha önce açıkladığımız ve tarafımızdan onaylanan ve sizin tarafınızdan yapılan avukatlık ücretlerini içermeyen makul cepten harcamalarınız için geri ödemenin ötesinde, – Bizimle 1 işbirliği yapacaksınız. ) Web Sitesinin kullanımı ve / veya Web Sitesi’nin çalışması veya / veya Web sitesi aracılığıyla veya bağlantılı herhangi bir bilgi, hizmet veya işlevin sağlanması ile ilgili olarak size yapabileceğimiz herhangi bir soruşturmaya doğru ve yazılı bir yanıt vermek Web Sitesinden bilgi edinmenizden tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde türetilmiş herhangi bir davranış veya iletişim ile; 2) Bizimle olan işbirliğinizi gerçekleştirmek için herhangi bir mahkeme ya da mahkeme tarafından talep edilen ya da tarafımızdan makul olarak istenen herhangi bir doğru yazılı belgeyi yürütmeniz, gerçekleri ve koşulları araştırmak, kendimizi suistimal iddialarına karşı savunmak, bu Anlaşmayı uygulamak veya başka herhangi bir yasal amaç için; 3) Bir mahkemenin gerektirdiği veya bizim tarafımızdan makul olarak istenen herhangi bir belge veya diğer şeyleri üretmeniz; ve / veya 4) İşbu Sözleşme kapsamında doğan herhangi bir yasal işleme veya yasal işlemin bir kısmına, Web Sitesinin işletilmesinden veya herhangi bir mal ve / veya hizmetlerimizin sağlanmasından, doğru ifadeler vererek ve belgeler sağlayarak veya diğer somut şeyler ve / veya gerektiğinde veya yargılamalarda, duruşmalarda, depozitolarda veya sorgulamalarda savunmamız için yararlı veya kullanışlı olabilecek diğer doğru cevaplar sağlamak. Bu Bölüm 3.3.2.2’nin amaçları doğrultusunda, “yasal işlem” terimi, 3.3.2 numaralı fıkranın nihai cümlesinde sayılan herhangi bir konuyu ve bunun dışında müsaade edilen tahkim işlemlerini içerir. Bu Bölüm kapsamındaki yükümlülükleriniz, Web Sitesine her eriştiğinizde altı yıl boyunca devam edecektir.

3.4 Entegrasyon, Değişiklik ve Süre

Siz ve Biz arasındaki bu Anlaşmanın kapsamı ve kapsamı ile birlikte değiştirilebileceği veya sona erdirilebileceği koşullar, bu Bölüm 3.4’te ve bu belgede yer alan tüm Alt Bölümlerde belirtilmiştir.

3.4.1 Sözleşmenin Tamamı

Bu yazılı Anlaşma, siz ve Bizim aramızdaki tüm anlayışı ve tüm vaatleri, garantileri ve anlaşmaları oluşturur ve anımsatır. Önceki ya da eş zamanlı teklifler, anlayışlar, beklentiler, anlaşmalar, vaatler, anlaşma şekilleri ve garantiler bu yazıyla birleştirilir ve işbu Anlaşma’da belirtilenler dışında hiçbiri hayatta kalmaz veya uygulanamaz.

3.4.2 Değişiklik

Zaman zaman bu Sözleşmeyi Web Sitesinde görünen bu belgeyi yansıtan yetkili belgeyi değiştirerek değiştirebiliriz, bu belge her zaman en son değiştirildiği tarihi belirgin bir şekilde yansıtacaktır. Bu Sözleşmedeki tüm değişiklikler Web Sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer; ve Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya işlevselliği kullanmaya devam ettiğinizde, değiştirilmiş olarak bu Sözleşme ile bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmeyi yansıtan yetkili belgeyi inceleyeceğinizi ve Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla mevcut olan herhangi bir bilgi veya işlevselliği her kullandığınızda değişiklikleri kontrol edeceğinizi açıkça kabul edersiniz. Bilgisayarınızda sakladığımız bir çerez kullanarak, Web Sitesini son ziyaretinizden bu yana yaptığımız bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklik için onayınızı göstermeniz istenecektir; ve bu çerezi değiştirmeyeceğinizi veya işlevselliğine müdahale etmeyeceğinizi kabul edersiniz. İşbu Anlaşma’nın bu Bölümde tadil edildiği şekliyle bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, burada verilen sınırlı lisansınız ipso fiili olarak sizin tarafınızdan bu tür bir kararlılıkla iptal edilir ve Web Sitesinin ve Web Sitesinin daha fazla kullanılmasına son vermeniz gerekir. Web sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgi ve işlevler. İşbu vesile ile, bu alt bölüm kapsamındaki bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanan geri ödeme veya zararlar için herhangi bir talepte bulunmayı kabul edersiniz. İşbu Anlaşma’nın bu Bölümde tadil edildiği şekliyle bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, burada verilen sınırlı lisansınız ipso fiili olarak sizin tarafınızdan bu tür bir kararlılıkla iptal edilir ve Web Sitesinin ve Web Sitesinin daha fazla kullanılmasına son vermeniz gerekir. Web sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgi ve işlevler. İşbu vesile ile, bu alt bölüm kapsamındaki bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanan geri ödeme veya zararlar için herhangi bir talepte bulunmayı kabul edersiniz. İşbu Anlaşma’nın bu Bölümde tadil edildiği şekliyle bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, burada verilen sınırlı lisansınız ipso fiili olarak sizin tarafınızdan bu tür bir kararlılıkla iptal edilir ve Web Sitesinin ve Web Sitesinin daha fazla kullanılmasına son vermeniz gerekir. Web sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgi ve işlevler. İşbu vesile ile, bu alt bölüm kapsamındaki bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanan geri ödeme veya zararlar için herhangi bir talepte bulunmayı kabul edersiniz.

3.4.3 Süre

Bölüm 3.4.2 uyarınca zaman zaman tadil edilebileceği üzere Siz ve Aramızdaki bu Sözleşme, Web Sitesini veya Web Sitesi tarafından veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya işlevselliği kullanmaya devam ettiğiniz sürece devam edecektir. Bununla birlikte, Bölüm 3.3.2.2 kapsamındaki Bize karşı olan yükümlülükleriniz, Web Sitemize son erişiminizden sonraki altı yıl boyunca devam edecektir.

3.4.4 Fesih

Web Sitesinin ve Web Sitesi tarafından veya Web sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya işlevin kullanımından vazgeçmeye karar verdiğinizde, Siz ve Bizim aramızda bu Anlaşmayı feshedebilirsiniz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesini mevcut biçiminde kullanmayı bırakmaya karar verirsek, bu Sözleşmeyi feshedebiliriz. Ayrıca, bu Sözleşmeyi, sizinle birlikte, mutlak takdirimize bağlı olarak, özgürce ve keyfi olarak veya sebeple, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz nedeniyle, Kısım 1.2’de belirtilen kullanım kısıtlamaları da dahil olmak üzere, feshedebiliriz. 2 ve bu bölümlerin her birinde ve Bölüm 1.2.2.4 uyarınca tekrarlanan telif hakkı ihlali için. Böyle bir fesih durumunda, bu Sözleşmenin a) Bize verdiğiniz garantilerle ilgili şartları, b) Garantilerin reddi ve bu Anlaşmada yer alan sorumluluk sınırlaması, c) Bizimle olan işbirliğiniz ve d) bu Anlaşmanın uygulanması feshedilmeyi sürdürecek ve Siz ve Biz için bağlayıcı kalacaktır. Benzer şekilde, Kısım 3.3.2.2 kapsamındaki Bize karşı olan yükümlülüklerinizin Web Sitemize son erişiminizden sonraki altı yıl boyunca devam etmesi koşuluyla, bu Sözleşmeyi herhangi bir sebep veya nedenden ötürü serbest ve keyfi olarak feshedebilirsiniz.

FERAGAT

Bursaescortx çevrimiçi olarak başka bir yerde yayınlanan belirli sınıflandırılmış reklamları bularak, dizine ekleyerek ve düzenleyerek ve buna bağlantılar sağlayarak veya yeniden yayınlayarak tek bir yerde kullanılabilir hale getiren bir Web sitesidir Bu siteye girdiğinizde, en az 25 yaşında olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.Escort Nedir; yalnız kişilerin iş yemekleri,düğünler,konserler, kokteyller vb… gibi etkinliklerde partner ihtiyacını gidermek için başvurduğu kişilere verilen genel ad olarak bilinmektedir. Reklam veren şahıslarla hiç bir bağımız, aracılığımız yoktur!

Takvim

Nisan 2021
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930